Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

crazyinlove

Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.

— Bokutō no Ryū (Shaman Kingu)

July 07 2015

crazyinlove
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viapazdi pazdi

July 04 2015

crazyinlove
9634 e232 390

June 30 2015

crazyinlove
4760 fa39 390
The Age of Adaline (2015)

June 23 2015

crazyinlove
1170 2f94 390
Reposted fromrol rol viasweetchocolate sweetchocolate

June 17 2015

crazyinlove
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

June 15 2015

crazyinlove
5901 3b8f 390

June 10 2015

crazyinlove
8531 deb4 390

June 08 2015

crazyinlove
1208 ed73 390
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viadzikusowska dzikusowska

June 01 2015

crazyinlove
9366 f54f 390
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka

May 25 2015

crazyinlove
3710 23ba 390
Reposted fromonlypink onlypink viaagowa agowa

May 24 2015

crazyinlove
Miłość jest wtedy gdy chcesz go zabić ale ciągle odkładasz to na jutro.
— N.N.
Reposted fromalkor alkor viadreamerlive dreamerlive

May 12 2015

crazyinlove
2110 5f9c 390
Reposted fromnyalice nyalice viadancewithme dancewithme

May 11 2015

crazyinlove

April 28 2015

crazyinlove

April 09 2015

crazyinlove
4895 a0b6 390
Reposted fromfelicka felicka viasweetchocolate sweetchocolate

April 05 2015

crazyinlove
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości  i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn

April 04 2015

crazyinlove
4544 adf0 390
Reposted fromYuei Yuei viatruesoup truesoup

April 03 2015

crazyinlove

March 12 2015

crazyinlove
1396 bee9 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl